Club

Obxectivos

• Coñecer, analizar e aplicar os fundamentos básicos da esgrima e o seu regulamento.
• Promover a práctica da esgrima, buscando tanto a súa formación humana como deportiva.
• Inculcar os valores do deporte, nun ambiente formativo e lúdico.
• Potenciar as posibilidades de integración social que pode xerar o deporte entre as persoas que o practican.

O noso club ofrece

• Actividade desde o mes de setembro a xuño.
• Persoal cualificado (adestradores nacionais).
• Participación opcional en torneos e competicións de ámbito lúdico, autonómico, nacional e internacional.
• Mantemento e preparación física diaria.
• Adestramentos en períodos vacacionais (opcionais).
• Seguimento personalizado da aprendizaxe do alumno.
• Preparación psicolóxica en grupos de competición.
• Material os tres primeiros meses (cursos de iniciación).
• Cursos de iniciación e perfeccionamento.
• Flexibilidade horaria.

Regulamento

Descárgao aquí.

Decálogo do tirador/a de Eduardo Mangiarotti

Descárgao aquí.